Twoja sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Niedotlenienie dziecka przy porodzie – odszkodowanie za błąd medyczny

Wadliwe i nieprawidłowe postępowanie lekarzy w ocenie stanu płodu i opóźnienie porodu, powodujące niedotlenienie dziecka, skutkujące ciężkim kalectwem i nieuleczalną chorobą, jest błędem w sztuce lekarskiej. Błędem w sztuce lekarskiej jest kontynuowanie porodu siłami natury mimo istniejących od pewnego momentu bezwzględnych wskazań do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia. W naszej sprawie Sąd Apelacyjny uznał, że „kontynuowano poród siłami natury w sytuacji, gdy z uwagi na wyniki badań KTG, dla każdego posiadającego podstawowe przygotowanie fachowe było oczywiste, że dziecko – mimo powszechnie stosowanej możliwości zapobieżenia temu urodzi się martwe bądź kalekie. Akceptowano także wynikające z tej sytuacji zagrożenie życia i zdrowia matki małoletniego”. Pomimo dyskomfortu płodu, co wyraźnie wynikało z kilkakrotnych zapisów KTG, nie podjęto skutecznych działań, a zwłaszcza przyspieszenia rozwiązania, nie wyłączając cesarskiego cięcia, co zmniejszyłoby objawy niedotlenienia dziecka. Postępowanie lekarzy można ocenić jako błąd sztuki lekarskiej, czyli zachowanie sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie za uzasadnione. Błąd ten obciążał bezpośrednio lekarza prowadzącego poród, skazanego z tego tytułu prawomocnym wyrokiem sądu karnego i pośrednio zobowiązanego do nadzoru ordynatora oddziału.

Jednocześnie jednak biegli podkreślali szereg uchybień w organizacji pracy oddziału położniczego Szpitala. W szczególności zarzucali organizację pracy lekarzy i położnych zatrudnionych na oddziale w sposób nie spełniający wymagań i zaleceń nadzoru krajowego dla oddziałów położniczo-ginekologicznych, prowadzącą do sprawowania nadzoru nad ciężarnymi i rodzącymi w sposób zagrażający życiu i zdrowiu rodzących oraz noworodków. Również jako istotną wadliwość biegli podkreślili brak zorganizowanego zaplecza operacyjnego dla oddziału ginekologiczne-położniczego, pozwalającego na przeprowadzenie w koniecznych przypadkach zabiegu cesarskiego cięcia. Zatem zarówno działanie lekarza wadliwie prowadzącego poród, jak i uchybienia osób odpowiedzialnych za organizację pracy oddziału położniczo-ginekologicznego, które spowodowały, że taki sposób postępowania lekarza miał miejsce, były przyczyną doznanej przez małoletniego powoda szkody.

Ciąża Anny C. nie sugerowała obciążenia płodu wadą rozwojową, że w okresie ciąży nie było objawów zagrożenia płodu i że zagrożenia te pojawiły się dopiero w okresie poprzedzającym poród. Decyzja zaś o kontynuowaniu porodu drogami i siłami natury, mimo objawów jednoznacznie świadczących o zagrażającej zamartwicy płodu, wynikającej z jego niedotlenienia, spowodowała długotrwałe niedotlenienie płodu, trwające prawie dwie godziny. Decydujący dla rozmiaru doznanego przez powoda uszczerbku był – jak wynika z opinii biegłych – długi czas niedotlenienia, a był on niejako akceptowany.

Możliwe jest przypisanie zakładowi leczniczemu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi medycznej. Przy czym przy wykonywaniu tego zobowiązania zakład posługuje się innymi osobami (lekarzami, położnymi, pielęgniarkami). Przesłanki takiej odpowiedzialności, a mianowicie nienależyte wykonanie usługi przeprowadzenia porodu i pozostająca z nim w adekwatnym związku przyczynowym szkoda, zostały w stosunku do pozwanego udowodnione. Natomiast domniemanie winy (braku należytej staranności) nie zostało obalone. Przeciwnie, udowodniono nawet rażący brak staranności, pozwalający wnioskować, że powstanie szkody wiązało się z zastosowaną przez pozwanego organizacją pracy oddziału ginekologiczno-położniczego, a nie tylko z postępowaniem konkretnego lekarza prowadzącego poród Anny C.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedny w swoim rodzaju specjalista od błędów medycznych, odszkodowania i zadośćuczynienia. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu