Twoja sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Nieprawidłowo wykonany zabieg plastyczny, estetyczny i chirurgiczny przez lekarza – błąd medyczny

Medycyna estetyczna oferuje nam coraz nowocześniejsze i co najważniejsze bardziej skuteczne metody walki z upływającym czasem. W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych zabiegów wymagających zdolności i kwalifikacji lekarza chirurga plastyka wykonującego. Chirurgia plastyczna to obecnie jedna z bardziej poszukiwanych specjalności na polskim rynku medycznym. Najczęstszymi zabiegami jest: twarz, czoło, nos, poliki czy broda. Do tego polskim rynkiem chirurgii plastycznej coraz bardziej interesują się pacjenci z zagranicy. Niestety, nie wszystkie zabiegi kończą się pozytywnie dla pacjenta. Co zrobić, gdy mamy zastrzeżenia do zabiegu?

Zabiegi chirurgii estetycznej nie mają celu terapeutycznego, dokonywane są w celu usunięcia niedoskonałości urody lub wyłącznie w celu polepszenia wyglądu zewnętrznego. Zgoda pacjenta nadaje zabiegowi cechy prawności tylko wtedy, gdy poprzedziło ją dostateczne poinformowanie pacjenta o celowości interwencji chirurgicznej oraz o związanym z nią niebezpieczeństwie. Chodzi o to, aby pacjent z całą świadomością poddał się zabiegowi albo z niego zrezygnował, nie chcąc ponosić ryzyka pogorszenia. Informacja o ryzyku w przypadku zaniechania zabiegu medycznego jest lustrzanym odbiciem informacji o ryzyku związanym z podjęciem tegoż zabiegu. Powinna zatem charakteryzować się wszystkimi tymi cechami, co ta ostatnia, a w szczególności musi być rzetelna i przystępna. Skoro odmowa poddania się zabiegowi operacyjnemu uchyla bezprawność działania lekarzy polegającą na podjęciu mniej przydatnej metody terapeutycznej, to pozwany musi wykazać, że działali oni zgodnie z prawem. Inaczej, że poinformowali pacjenta o konsekwencjach niepodjęcia leczenia szpitalnego. Pacjent wyrażając zgodę na zabieg bierze na siebie ryzyko zwykłych powikłań pooperacyjnych, przy założeniu, że nie zostaną one spowodowane z winy, najlżejszej choćby lekarza. Z tego, między innymi powodu, ocena, iż określona szkoda jest skutkiem niepowodzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, wymaga niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie do przyczyn szkody, w całym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały.

Nie ulega wszak wątpliwości, że doznany uraz w wyniku nieudanej operacji plastycznej powoduje cierpienia psychiczne pacjenta, strach o swoją przyszłość oraz stres wywołany zarówno samym zdarzeniem czy przebiegiem leczenia. Należy wskazać, że zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej za poniesione przez poszkodowanego szkody niemajątkowe powstałe w następstwie m.in. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Przyznana z tytułu zadośćuczynienia kwota pieniężna ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, których doznała osoba występująca z roszczeniem o jego zasądzenie, powinna zatem być odpowiednia w stosunku do doznanej krzywdy. Zadaniem zadośćuczynienia jest wyrównanie i złagodzenie szkód emocjonalnych i fizycznych. Oznacza to, że przy jego szacowaniu należy brać pod uwagę nie tylko wszystkie okoliczności konkretnej sprawy wpływające na rodzaj i rozmiar cierpień odczuwanych przez poszkodowanego, ale również baczyć na to, by kwota zadośćuczynienia nie stała się dla poszkodowanego źródłem wzbogacenia, a dla osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie krzywdy, źródłem represji nieuzasadnionej zakresem jej odpowiedzialności. Co oczywiste, niemożliwym jest matematyczne oszacowanie wartości majątkowej doznanej przez poszkodowanego krzywdy. W związku z tym wyliczenie należnego zadośćuczynienia zależy od oceny sądu orzekającego na podstawie zaoferowanego przez strony materiału dowodowego. Do kosztów odszkodowania kwalifikują się również wydatki na nową operację, która poprawi poprzednią nieudaną operację.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedny w swoim rodzaju specjalista od błędów medycznych, odszkodowania i zadośćuczynienia. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu