Twoja sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem – odszkodowanie za błąd medyczny

Błąd sztuki lekarskiej może polegać na wyborze sposobu przeprowadzenia porodu, siłami natury zamiast cesarskiego cięcia, jak również na samym postępowaniu w czasie porodu. Ciąża przeterminowana jest ciążą wysokiego ryzyka i lekarz musi brać pod uwagę wykonanie planowego cięcia cesarskiego. Jeżeli jednak za cesarskim cięciem przemawiają względy medyczne, lekarz powinien je zastosować, zwłaszcza gdy cesarskie cięcie ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, w razie gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie wiąże się z niebezpieczeństwem dla matki lub (i) dziecka.

W naszej sprawie winą lekarzy było niewyciągnięcie wniosków, że ciąża była przeterminowana, że rozwiązanie siłami natury łączyło się z wysokim ryzykiem dla dziecka, i niewykonanie cesarskiego cięcia przynajmniej w celu zakończenia porodu. A skutki takiego zaniechania były dla dziecka tragiczne. Sąd uznał, że po stronie lekarzy zachodzi błąd zawiniony co do wyboru sposobu przeprowadzenia porodu, jak również w zakresie samego postępowania w czasie porodu. Stwierdził, że: „W niniejszym postępowaniu udowodnione zostało ponad wszelką wątpliwość, że powstanie szkody w dobrach powoda wiązało się z postępowaniem lekarzy prowadzących poród matki powoda, zaś sam poród i poprzedzający go proces badań wstępnych nie był prawidłowy. Kalectwo małoletniego powoda zostało spowodowane przez lekceważenie obowiązków i przeciętnej staranności przy świadczeniu usług medycznych związanych z opieką nad ciężarną i prowadzeniem porodu oraz błędnych decyzjach lekarza prowadzącego poród. Szkoda powoda pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z wykonywaniem powierzonych czynności przez lekarza prowadzącego poród, co potwierdziło również orzeczenie sądu lekarskiego.

Sąd orzekł, że krzywda wyrządzona małoletniemu powodowi już na początku jego życia jest ogromna, a rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych bardzo wysoki. Powód ma 9 lat (w chwili wydania wyroku), nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, pozostaje w pozycji leżącej, z uwagi na uszkodzenie nerwu wzrokowego nie widzi, reaguje jedynie na światło, wymaga całodobowej opieki i pomocy w wykonywaniu wszystkich czynności życia codziennego oraz codziennej rehabilitacji przez całe życie prowadzonej zarówno przez rodziców, jak i wielu rehabilitantów i terapeutów – specjalistów fizjoterapii, terapii zajęciowej, logopedów, psychologów i pedagogów specjalnych. Zmiany są nieodwracalne, a rokowania co do wyleczenia niepomyślne, wprost przeciwnie – stan zdrowia powoda może w przyszłości ulec pogorszeniu, co niechybnie spowoduje zwiększenie rozmiaru doznanej przez niego krzywdy. W związku z powyższym zasądzone zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny lekarza oraz szpitala było zasadne.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedny w swoim rodzaju specjalista od błędów medycznych, odszkodowania i zadośćuczynienia. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu