Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji

W sprawie poniższej, pacjentka poddała się zabiegowi operacyjnemu wycięcia tarczycy. Po kilku miesiącach ze względu na uciążliwą chrypkę zdiagnozowano u powódki porażenie lewego fałdu głosowego (porażenie struny głosowej), co jest rzadkim powikłaniem po operacji usunięcia tarczycy. Jak ustalił sąd, chirurdzy operujący powódkę mieli bezpośredni wpływ na powstanie tego powikłania, jak również mieli sposobność, aby temu powikłaniu zapobiec. Powikłania tego można uznać za normalne następstwo operacji i możliwe do uniknięcia.

Badana twierdziła, że wprawdzie podpisała zgodę na operację, lecz lekarz nie uprzedził jej o możliwym i przewidywalnym następstwie zabiegu, jakim było porażenie fałdu głosowego. Oczywiście tam, gdzie chodzi o zabieg ratujący życie, obowiązek udzielenia pacjentowi informacji nie wymaga wskazania wszystkich możliwych skutków wykonania tego zabiegu. W sytuacji, w której zachodzi bezwzględna konieczność operacji (w danej sprawie kardiochirurgicznej na otwartym sercu, ratującej życie) lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi jedynie cel i rodzaj zabiegu oraz jej zwykłe następstwa. Uzasadnieniem ograniczenia informacji jest niepogarszanie stanu psychicznego pacjenta, skoro zabieg jest bezwzględnie konieczny. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, jeżeli według lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji. Do sytuacji wyjątkowych można zaliczyć rzadkie powikłania, które stanowią ryzyko wyjątkowe.

Jeżeli nie jest to jednak zabieg ratujący życie, to pacjent powinien wiedzieć o powikłaniach pooperacyjnych, nawet występujących rzadko, chyba że mają charakter incydentalny, przejściowy, nie powodują szczególnego zagrożenia. Jego zgoda będzie wówczas bardziej świadoma, a w razie wystąpienia takich powikłań, zrealizowania się ryzyka, które istniało, łatwiej mu będzie się z tym pogodzić. Jeżeli zatem w ramach przewidywalnych, choćby nawet występujących rzadko, następstw zabiegu operacyjnego mieszczą się komplikacje, które mają szczególnie niebezpieczny charakter dla zdrowia lub zagrażają życiu, pacjent powinien być o nich poinformowany. Prawem pacjenta do informacji o powikłaniach pooperacyjnych (po biopsji nerki), które występują rzadko, zajmował się również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2007 r. VI ACa 753/2006, w którym stwierdził, że: Sam fakt podpisania zgody na zabieg jest niewystarczający do zdjęcia ryzyka powikłań z osób przygotowujących i przeprowadzających zabieg. W przypadku braku prawidłowego pouczenia ryzyko niekorzystnych skutków pozostaje przy lekarzu. W konsekwencji sąd zasądził dla powódki odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z powodu zwiększonych potrzeb utrzymania i niemożliwości wykonywania wyuczonego zawodu.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania oparte na ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu spraw dotyczących szeroko rozumianych błędów medycznych. Poniżej proszę wybrać interesujący Państwa temat.

 1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu
 2. Odpowiedzialność lekarza jako pracownika szpital za błąd medyczny
 3. Jak udowodnić błąd medyczny lekarza lub szpitala
 4. Zgoda pacjenta na zabieg medyczny lub operację,a jej brak czy zmiana
 5. Co wpływa na uzyskanie wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia przy wypadku czy błędzie medycznym
 6. Zastosowanie nieprawidłowych, błędnych leków i metod leczenia przez lekarza jako błąd medyczny
 7. Wina organizacyjna szpitala i lekarza, a błąd medyczny
 8. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny czy osoby najbliższej
 9. Przyczynienie się do wypadku czy błędu medycznego, a obniżenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 10. Odpowiedzialność, odszkodowanie i zadośćuczynienie na przyszłość za wypadek lub błąd medyczny
 11. Nieważność zgody pacjenta na operacje czy zabieg przez lekarza w szpitalu
 12. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi
 13. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach i błędach medycznych
 14. Ubezpieczenie OC lekarza, szpitala, placówki medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 15. Obowiązki podmiotu leczniczego w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta i jego śmierci
 16. Prawa oraz obowiązki lekarza i dentysty w leczeniu pacjenta, a błąd medyczny oraz diagnostyczny
 17. Wadliwy, popsuty, niesprawny czy uszkodzony sprzęt lub urządzenie w szpitalu jako błąd medyczny.
 18. Renta jako odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych zarobków w pracy poszkodowanego
 19. Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny
 20. Zakażenie, zarażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu, a odszkodowanie za błąd medyczny
 21. Zakażenie wirusem, bakterią w szpitalu przez lekarza a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 22. Zbędna operacja i przekroczenie zakresu zgody pacjenta
 23. Martwica skóry czy kończyny oraz odleżyny jako zaniedbanie pacjenta przez szpital lub lekarza, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 24. Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji
 25. Operacja nosa przez chirurga plastyka jako odszkodowanie za błąd medyczny
 26. Nieudzielenie pomocy osobie przez lekarza w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia
 27. Obowiązek i odmowa udzielenia pomocy medycznej przez lekarza
 28. Nieprawidłowo wykonany zabieg plastyczny, estetyczny i chirurgiczny przez lekarza jako błąd medyczny
 29. Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, czyli ciele pacjenta jako błąd medyczny
 30. Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny
 31. Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem, a odszkodowanie za błąd medyczny
 32. Operacja i amputacja piersi jako błąd medyczny
 33. Wadliwa diagnoza prenatalna, USG, wady genetyczne i schorzenia dziecka, a odszkodowanie od lekarza czy szpitala za błąd medyczny
 34. Powikłania, kalectwo i śmierć przy porodzie dziecka (noworodka) jako odszkodowanie za błąd medyczny
 35. Badania prenatalne i prawo kobiety do przerwania ciąży lub aborcji, a odszkodowanie
 36. Bezprawne pozbawienie zdolności płodzenia poprzez podwiązanie jajowodów i sterylizacja jako odszkodowanie za błąd medyczny
 37. Odszkodowanie od Policji czy Straży Miejskiej za pobicie czy złamanie
 38. Wypadek klienta w sklepie, a odszkodowanie

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji
5 (100%) 101 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować