Tag Archives: Wypisanie pacjenta szpitala lekarz placów adwokat radca prawny prawnik kancelaria Konin Zielona Góra Koło Turek Słupca Nowy Tomyśl Sól Leszno Kalisz Gorzów Ostrów Środa Grodzisk Wielkopolski Gniezno

Wypisanie pacjenta ze szpitala, placówki medycznej

Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje: 1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie; 2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 3) gdy pacjent w sposób rażący narusza…
Przeczytaj więcej