Tag Archives: Wybór lekarza szpitala przychodni leczenia adwokat radca prawny prawnik kancelaria Wrocław Zielona Góra Szczecin Bydgoszcz Gdańsk Toruń Słupsk Warszawa Kościan Września Śrem Słupca Sulęcin Pabianice

Wybór szpitala, przychodni lub placówki medycznej do leczenia

Wybór, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, będącym dokumentem w postaci: 1) papierowej lub 2) elektronicznej, opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru nie wiąże go…
Przeczytaj więcej