Tag Archives: Wybór lekarza szpitala przychodni leczenia adwokat radca prawny prawnik kancelaria Konin Zielona Góra Koło Turek Słupca Nowy Tomyśl Sól Leszno Kalisz Gorzów Ostrów Środa Grodzisk Wielkopolski Gniezno

Wybór szpitala, przychodni lub placówki medycznej do leczenia

Wybór, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, będącym dokumentem w postaci: 1) papierowej lub 2) elektronicznej, opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru nie wiąże go…
Przeczytaj więcej