Tag Archives: Ubezpieczenie oc lekarza szpitala wypadek adwokat radca prawny prawnik kancelaria Wrocław Zielona Góra Szczecin Bydgoszcz Gdańsk Toruń Słupsk Warszawa Kościan Września Śrem Słupca Sulęcin Pabianice

Ubezpieczenie OC lekarza, szpitala, placówki medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy; 2) polegających na zapłacie kar umownych; 3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu…
Przeczytaj więcej