Tag Archives: TWORZENIE PRZEKSZTAŁCANIE LIKWIDACJA PODMIOTU LECZNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ADWOKAT RADCA PRAWNY PRAWNIK PABIANICE ZGIERZ BRZEZINY SIERADZ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI RADOMSKO RZGÓW ŁASK ALEKSANDRÓW

Tworzenie, przekształcenie i likwidacja szpitala, placówki medycznej czy przychodni

Tworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej następuje w drodze: 1) zarządzenia: a) ministra, b) centralnego organu administracji rządowej, c) wojewody; 2) uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu…
Przeczytaj więcej