Tag Archives: Dokumenty prawo zabiegu operacji NFZ adwokat radca prawny prawnik kancelaria Wrocław Zielona Góra Szczecin Bydgoszcz Gdańsk Toruń Słupsk Warszawa Kościan Września Śrem Słupca Sulęcin Pabianice

Dokumenty służące do potwierdzania i weryfikacji prawa do leczenia

Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest kartą typu elektronicznego. Karta ubezpieczenia zdrowotnego zawiera w szczególności następujące dane: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - numer paszportu lub…
Przeczytaj więcej