Tag Archives: Błąd sztuce medycznej zabieg operacja lekarz adwokat radca prawny prawnik kancelaria Wronki Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Sulęcin Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski

Błąd w sztuce medycznej jako element winy lekarza wykonującego zabieg czy operację

Odpowiedzialność zakładu opieki medycznej na zasadzie art. 415 KC w zw. z art. 430 KC zachodzi tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności deliktowej, a mianowicie: wyrządzenie szkody przez personel medyczny, zawinione działanie lub zaniechanie tego personelu, normalny związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem a wyrządzoną szkodą oraz wyrządzenie szkody przy wykonywaniu…
Przeczytaj więcej