Sporządzenie i wydanie leku przez aptekę

Leki recepturowe i leki apteczne sporządzane są w aptece na podstawie:

1) leki recepturowe:

a) recepty lekarskiej,

b) odpisu recepty lekarskiej;

2) leki apteczne - przepisu przygotowania zawartego w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Produkty homeopatyczne sporządzane są w aptece na podstawie:

1) recepty lekarskiej;

2) procedury homeopatycznej opisanej w odpowiednich farmakopeach narodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Leki recepturowe, leki apteczne i produkty homeopatyczne sporządzane w aptece są wykonywane w izbie recepturowej przez osoby uprawnione, z surowców farmaceutycznych o potwierdzonej jakości. Opakowanie leku recepturowego, leku aptecznego i produktu homeopatycznego musi być zaopatrzone w etykietę apteczną.

Etykieta zawiera:

1) adres apteki oraz jej nazwę, o ile apteka ją posiada;

2) skład leku;

3) sposób użycia leku lub produktu;

4) datę sporządzenia leku lub produktu.

Etykieta apteczna dla leku recepturowego sporządzonego w aptece ogólnodostępnej i produktu homeopatycznego zawiera dodatkowo:

1) imię i nazwisko osoby, dla której lek jest przeznaczony;

2) imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę;

3) czytelny podpis osoby sporządzającej lek.

Etykieta apteczna dla leku recepturowego sporządzonego w aptece szpitalnej poza danymi, o których mowa wyżej, zawiera nazwę oddziału, działu lub innej komórki organizacyjnej, dla której lek jest przeznaczony.

Etykieta apteczna dla leku aptecznego sporządzanego w aptece ogólnodostępnej, produktu homeopatycznego lub leku recepturowego przeznaczonego do iniekcji lub infuzji sporządzanego w aptece szpitalne zawiera dodatkowo numer kolejnej serii sporządzonego leku lub produktu.

Etykietę apteczną należy oznakować:

1) napisem czarnym na białym tle z dodatkowym oznaczeniem "do użytku wewnętrznego" - dla leków przeznaczonych do użytku wewnętrznego;

2) napisem czarnym na pomarańczowym tle z dodatkowym oznaczeniem "do użytku zewnętrznego" - dla leków przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

Etykietę apteczną dla leku recepturowego przeznaczonego do iniekcji lub infuzji, sporządzanego w aptece szpitalnej, należy oznakować:

1) napisem czarnym na niebieskim tle otoczonym czarną obwódką - jeżeli w skład leku wchodzą środki bardzo silnie działające;

2) napisem czerwonym na białym tle otoczonym czerwoną obwódką - jeżeli w skład leku wchodzą środki silnie działające;

3) napisem czarnym na białym tle otoczonym czarną obwódką - jeżeli w skład leku wchodzą inne środki.

W przypadku leku recepturowego i produktu homeopatycznego sporządzanego w aptece ogólnodostępnej, na etykiecie aptecznej nie podaje się składu, jeżeli wystawiający receptę zamieścił na niej adnotację "wydać opis bez składu".

W przypadku wydania leku gotowego we własnym opakowaniu apteki, musi ono zawierać następujące dane:

1) adres apteki oraz jej nazwę, o ile apteka ją posiada;

2)  nazwę produktu leczniczego i jego postać farmaceutyczną, a jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj produktu leczniczego - także stężenie lub zawartość substancji czynnych w dawce;

3) ilość produktu;

4) numer serii;

5) termin ważności;

6) nazwę wytwórcy.

Opakowanie własne apteki, w razie potrzeby, zawiera również znak ostrzegawczy wskazujący, że produkt leczniczy wpływa upośledzająco na sprawność psychofizyczną kierowców i innych osób obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Sporządzenie i wydanie leku przez aptekę
5 (100%) 16 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować