Przyjęcie i zabranie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w celu przymusowego leczenia

Podstawową zasadą udzielania świadczeń zdrowotnych jest dobrowolność, co jest wywodzone z konstytucyjnych gwarancji ochrony godności i wolności człowieka. Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 16 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) oraz w przepisach art. 22-27 ZdrPsychU. Do szpitala … Czytaj dalej Przyjęcie i zabranie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w celu przymusowego leczenia