Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem, a odszkodowanie za błąd medyczny

Błąd sztuki lekarskiej może polegać na wyborze sposobu przeprowadzenia porodu, siłami natury zamiast cesarskiego cięcia, jak również na samym postępowaniu w czasie porodu. Ciąża przeterminowana jest ciążą wysokiego ryzyka i lekarz musi brać pod uwagę wykonanie planowego cięcia cesarskiego. Jeżeli jednak za cesarskim cięciem przemawiają względy medyczne, lekarz powinien je zastosować, zwłaszcza gdy cesarskie cięcie ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, w razie gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie wiąże się z niebezpieczeństwem dla matki lub (i) dziecka.

W naszej sprawie winą lekarzy było niewyciągnięcie wniosków, że ciąża była przeterminowana, że rozwiązanie siłami natury łączyło się z wysokim ryzykiem dla dziecka, i niewykonanie cesarskiego cięcia przynajmniej w celu zakończenia porodu. A skutki takiego zaniechania były dla dziecka tragiczne. Sąd uznał, że po stronie lekarzy zachodzi błąd zawiniony co do wyboru sposobu przeprowadzenia porodu, jak również w zakresie samego postępowania w czasie porodu. Stwierdził, że: „W niniejszym postępowaniu udowodnione zostało ponad wszelką wątpliwość, że powstanie szkody w dobrach powoda wiązało się z postępowaniem lekarzy prowadzących poród matki powoda, zaś sam poród i poprzedzający go proces badań wstępnych nie był prawidłowy. Kalectwo małoletniego powoda zostało spowodowane przez lekceważenie obowiązków i przeciętnej staranności przy świadczeniu usług medycznych związanych z opieką nad ciężarną i prowadzeniem porodu oraz błędnych decyzjach lekarza prowadzącego poród. Szkoda powoda pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z wykonywaniem powierzonych czynności przez lekarza prowadzącego poród, co potwierdziło również orzeczenie sądu lekarskiego.

Sąd orzekł, że krzywda wyrządzona małoletniemu powodowi już na początku jego życia jest ogromna, a rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych bardzo wysoki. Powód ma 9 lat (w chwili wydania wyroku), nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, pozostaje w pozycji leżącej, z uwagi na uszkodzenie nerwu wzrokowego nie widzi, reaguje jedynie na światło, wymaga całodobowej opieki i pomocy w wykonywaniu wszystkich czynności życia codziennego oraz codziennej rehabilitacji przez całe życie prowadzonej zarówno przez rodziców, jak i wielu rehabilitantów i terapeutów - specjalistów fizjoterapii, terapii zajęciowej, logopedów, psychologów i pedagogów specjalnych. Zmiany są nieodwracalne, a rokowania co do wyleczenia niepomyślne, wprost przeciwnie - stan zdrowia powoda może w przyszłości ulec pogorszeniu, co niechybnie spowoduje zwiększenie rozmiaru doznanej przez niego krzywdy. W związku z powyższym zasądzone zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny lekarza oraz szpitala było zasadne.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania oparte na ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu spraw dotyczących szeroko rozumianych błędów medycznych. Poniżej proszę wybrać interesujący Państwa temat.

 1. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarza w szpitalu
 2. Odpowiedzialność lekarza jako pracownika szpital za błąd medyczny
 3. Jak udowodnić błąd medyczny lekarza lub szpitala
 4. Zgoda pacjenta na zabieg medyczny lub operację,a jej brak czy zmiana
 5. Co wpływa na uzyskanie wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia przy wypadku czy błędzie medycznym
 6. Zastosowanie nieprawidłowych, błędnych leków i metod leczenia przez lekarza jako błąd medyczny
 7. Wina organizacyjna szpitala i lekarza, a błąd medyczny
 8. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny czy osoby najbliższej
 9. Przyczynienie się do wypadku czy błędu medycznego, a obniżenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 10. Odpowiedzialność, odszkodowanie i zadośćuczynienie na przyszłość za wypadek lub błąd medyczny
 11. Nieważność zgody pacjenta na operacje czy zabieg przez lekarza w szpitalu
 12. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi
 13. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach i błędach medycznych
 14. Ubezpieczenie OC lekarza, szpitala, placówki medycznej, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 15. Obowiązki podmiotu leczniczego w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta i jego śmierci
 16. Prawa oraz obowiązki lekarza i dentysty w leczeniu pacjenta, a błąd medyczny oraz diagnostyczny
 17. Wadliwy, popsuty, niesprawny czy uszkodzony sprzęt lub urządzenie w szpitalu jako błąd medyczny.
 18. Renta jako odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych zarobków w pracy poszkodowanego
 19. Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny
 20. Zakażenie, zarażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu, a odszkodowanie za błąd medyczny
 21. Zakażenie wirusem, bakterią w szpitalu przez lekarza a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 22. Zbędna operacja i przekroczenie zakresu zgody pacjenta
 23. Martwica skóry czy kończyny oraz odleżyny jako zaniedbanie pacjenta przez szpital lub lekarza, a odszkodowanie i zadośćuczynienie
 24. Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji
 25. Operacja nosa przez chirurga plastyka jako odszkodowanie za błąd medyczny
 26. Nieudzielenie pomocy osobie przez lekarza w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia
 27. Obowiązek i odmowa udzielenia pomocy medycznej przez lekarza
 28. Nieprawidłowo wykonany zabieg plastyczny, estetyczny i chirurgiczny przez lekarza jako błąd medyczny
 29. Pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym, czyli ciele pacjenta jako błąd medyczny
 30. Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny
 31. Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem, a odszkodowanie za błąd medyczny
 32. Operacja i amputacja piersi jako błąd medyczny
 33. Wadliwa diagnoza prenatalna, USG, wady genetyczne i schorzenia dziecka, a odszkodowanie od lekarza czy szpitala za błąd medyczny
 34. Powikłania, kalectwo i śmierć przy porodzie dziecka (noworodka) jako odszkodowanie za błąd medyczny
 35. Badania prenatalne i prawo kobiety do przerwania ciąży lub aborcji, a odszkodowanie
 36. Bezprawne pozbawienie zdolności płodzenia poprzez podwiązanie jajowodów i sterylizacja jako odszkodowanie za błąd medyczny
 37. Odszkodowanie od Policji czy Straży Miejskiej za pobicie czy złamanie
 38. Wypadek klienta w sklepie, a odszkodowanie

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Poród dziecka w sposób naturalny albo cesarskim cięciem, a odszkodowanie za błąd medyczny
5 (100%) 100 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować