Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Każdy liczy na triumf sprawiedliwości, lecz nie każdy go osiąga. Zadawaliście sobie kiedyś pytanie dlaczego?

Policz wszystkie problemy prawne jakie przynoszą codzienności życia. Dużo ich, prawda?

Nie, tak dalej być nie może. Przestań się martwić! Rzuć wyzwanie przeciwnością losu. Bywają dni, kiedy wiatr wieje Ci prosto w oczy. Jeżeli chcesz stawić im czoło, musisz sięgnąć po sprawdzone rozwiązania. Pamiętaj! Życie nie znosi niespodzianek, więc nie idź na żadne kompromisy, wybierz pewność i bezpieczeństwo.

Jesteśmy lekarzem internistą w kwestiach prawnych i działamy dla ludzi, którzy cenią to, co naprawdę się liczy. Świadczymy usługi z zakresy szeroko rozumianego prawa medycznego dla indywidualnych lekarzy, przychodni i zakładów medycznych.

Wiemy, jak ważną rolę w rozwoju firmy odgrywa prawo. Im szybciej dostrzegasz szanse i zagrożenie, im szybciej reagujesz, tym bardziej konkurencyjna staje się Twoja firma. Twoja inwestycja szybko przyniesie zyski.

Świat nie jest skomplikowany, a rzeczy można nazwać wprost, tak jak jest po prostu. Będziesz bardzo zadowolony z naszych usług, gdyż jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Traktujemy klientów i ich sprawy zawsze z wielką atencją.

PRAWO MEDYCZNE ADWOKAT ŁÓDŹ RADCA PRAWNY PRAWNIK KANCELARIA ZIĘBACZEWSKINaczelna Izba Lekarska w Polsce wielokrotnie notyfikowała publicznie, że jednym z ważniejszych elementów prawa, które jest potrzebne lekarzom i podmiotom medycznym jest jego pewność i bezpieczeństwo. W świecie zawirowań prawnych trudno jest właściwie i spokojnie wykonywać swój zawód, który dla wielu lekarzy jest misją. Prawo może dzielić albo łączyć ludzi, wszystko zależy od tego przez kogo i jak zostanie wykorzystane. Szeroko rozumiane prawo medyczne, ze względu na wieloznaczność pojmowania, w tym różnice światopoglądowe wydających prawników o nim opinie, jest pojęciem wyjątkowo trudnym do zdefiniowania. Dlatego ogrom jego pojęć jest przedmiotem sporów. Prawo medyczne wywodzi się z wielu, trudno dostępnych, źródeł. Pewność prawa jest wyrażeniem często obecnym w uzasadnieniach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pewność prawa jest jedną z głównych wartości, którym prawo winno hołdować. Takie prawo ma sprzyjać potrzebie bezpieczeństwa, zdaniem psychologów, jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dziś prawo jest bardzo elastyczne i niestabilne dlatego musimy wszyscy zaufać doświadczonym prawnikom, tak jak prawnik musi zaufać lekarzowi w kwestiach medycznych.

PRAWO FARMACEUTYCZNE MEDYCZE ADWOKAT ŁÓDŹ RADCA PRAWNY PRAWNIK KANCELARIA

Prezes Naczelnej Rady Aptekarzy regularnie przypomina, że samorząd aptekarski konsekwentnie proponuje wprowadzenie regulacji, które pozwolą rozwiązać najbardziej palące problemy polskich aptek i ich pacjentów. Środowisko aptekarskie głęboko niepokoi brak oczekiwanych i wielokrotnie zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia istotnych zmian w prawie farmaceutycznym. Konsekwencją braku reform i niechęci poprzednich rządów do porządkowania rynku farmaceutycznego jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wielu aptek. Podstawowym zadaniem każdej apteki jest wydawanie leków refundowanych. Tymczasem marża kwotowa nie pokrywa obecnie nawet kosztów wydawania tych leków. Nie bez znaczenia dla oceny warunków, w jakich funkcjonują apteki, jest fakt, że nie ma regulacji pozwalających aptekom rekompensować szkody ponoszone w związku ze częstymi zmianami w wykazach leków refundowanych.

Jednym z najważniejszych problemów, który należy pilnie rozwiązać ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, jest zagwarantowanie wszystkim aptekom i ich pacjentom stałego i równego dostępu do wielu leków refundowanych, które są w Polsce reglamentowane. W aptekach stale brakuje około 200 leków w różnych dawkach i postaciach. Jest to poważny problem społeczny, zagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli naszego kraju.

Codziennie w milionach aptek w  całej Polsce pacjenci korzystają z konsultacji medycznych w sprawie stosowania poszczególnych leków w przypadku konkretnych dolegliwości. Jak wykazały badania, szybki, skuteczny i szeroki dostęp do produktów leczniczych przyczynia się do zmniejszonych zachorowań w społeczeństwie i w konsekwencji do mniejszych powikłań pochorobowych. Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia, fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko nieobecnością choroby czy niedomagania. Czyż nie jest szczęśliwy ten, kto jest zdrowy?

Istniejemy, by przekształcać wiedzę w wartości służące klientom, gdyż bardzo lubimy to co robimy i ludzi dla których pracujemy.

Czas poradzić się adwokata. U nas znajdziesz to, czego szukasz i od dziś nie będziesz musiał się kłopotać. Uczyń już dziś życie przyjemniejszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym.

Żyć, to płynąć. Dlatego płyń na pełnych żaglach. Pamiętaj, działamy wyłącznie na korzyść swojego klienta. Zamiast kombinować, jaką kancelarię wybrać, postaw na gotowe rozwiązania. Żądaj dowodów, nie obietnic.

Odwiedź nas, czekamy.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski
5 (100%) 2 votes