Nagroda jubileuszowa lekarza za pracę w szpitalu, placówce medycznej czy przychodni

Za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

Ponieważ nagroda jubileuszowa jest przyznanym na podstawie przepisu prawa dodatkowym elementem wynagrodzenia pracownika, nie jest dopuszczalne umowne zrzeczenie się takiej nagrody, jak również nieważne będą wszelkie decyzje, które ograniczałyby lub pozbawiały pracowników prawa uzyskania nagrody jubileuszowej.

Z należnej pracownikowi nagrody jubileuszowej zakład pracy - bez zgody pracownika - nie może potrącić kwoty wypłaconej temu pracownikowi poprzednio z tytułu nagrody za inny okres pracy, nawet jeżeli stwierdził, że wypłata ta była bezpodstawna.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Nagroda jubileuszowa lekarza za pracę w szpitalu, placówce medycznej czy przychodni
5 (100%) 21 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować