Opinia specjalisty i konsylium lekarskie w razie wątpliwości medycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych lekarza

W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie. Postawienie prawidłowej diagnozy i ustalenie właściwego postępowania leczniczego w praktyce bywa trudnym i długotrwałym procesem. Jednocześnie, nawet w sytuacji, gdy lekarz nie ma wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, pacjent może odczuwać potrzebę skonsultowania i potwierdzenia przekazanej mu diagnozy, szczególnie gdy jest ona niepomyślna, a także upewnienia się, że nie istnieją lub też nie są dostępne alternatywne metody leczenia czy zabiegi nieobarczone wysokim ryzykiem. Dlatego też są sytuacje w których lekarz ma obowiązek potwierdzenia diagnozy lub zaproponowanego pacjentowi leczenia.

Lekarz powinien skonsultować się z innym lekarzem także wtedy, gdy pacjent o to zawnioskuje. Obowiązek zasięgnięcia dodatkowej opinii na jego wniosek powstaje jednak dopiero w przypadku stwierdzenia przez lekarza, że jej konieczność jest uzasadniona "w świetle wymagań wiedzy medycznej". Oznacza to, że lekarz nie musi o nią występować, jeżeli zgodnie z jego najlepszą wiedzą postawiona diagnoza i zaproponowane postępowanie terapeutyczne są prawidłowe i najbardziej korzystne dla danego pacjenta, a o innych metodach leczenia wyczerpująco go poinformował.

Skoro obaj oskarżeni lekarze SOR mieli świadomość tego, że pacjent powinien być niezwłocznie operowany, a wielokrotne monity o konsultację chirurgiczną pozostawały bez reakcji, to powinni oni podjąć inne zdecydowane kroki zmierzające do poddania pacjenta zabiegowi operacyjnemu. Brak natychmiastowej konsultacji chirurgicznej pomimo wielokrotnych monitów lekarzy SOR powinien skutkować niezwłoczne powiadomienie wyższych przełożonych. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2007 r. WA 17/07

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Opinia specjalisty i konsylium lekarskie w razie wątpliwości medycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych lekarza
5 (100%) 22 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować