Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, zwana dalej "ewidencją", prowadzona jest według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, w formie księgi zawierającej ponumerowane strony trwale ze sobą połączone. Księga przed rozpoczęciem wpisów wymaga naniesienia danych identyfikujących aptekę i zarejestrowania w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym oraz ostemplowania przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego każdej ze stron księgi.  Dopuszcza się dodatkowo prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym, w sposób umożliwiający zabezpieczenie danych znajdujących się w systemie przed ingerencją osób nieuprawnionych.

Wpisu danych do ewidencji dokonuje kierownik apteki na podstawie dokumentów potwierdzających dane objęte ewidencją, przedstawionych przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego. Każdorazowy wpis potwierdzany jest datą i podpisem kierownika apteki dokonującego wpisu do ewidencji Wszelkie zmiany stanu faktycznego, w tym odnoszące się do kwalifikacji zawodowych farmaceutów i techników farmaceutycznych, podlegają wpisowi do ewidencji.

Wzór ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych
4.8 (96.47%) 17 votes

Skomentuj, czekamy :)

Komentarz

Musisz Zalogowany by skomentować