Category Archives: Odpowiedzialność dyscyplinarna farmaceuty

Odwołanie, apelacja od wyroku sądu lekarskiego w sprawie dyscyplinarnej lekarza

Ogłoszenie wyroku sądu lekarskiego jest jawne. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego przytacza ustnie jego główne motywy. Wyrok sądu lekarskiego powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu lekarskiego, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika odpowiedzialności zawodowej i protokolanta; 2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; 3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego; 4)…
Przeczytaj więcej