Monthly Archives: Maj 2018

Odsetki od odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Jeżeli chodzi o odsetki od zasądzonych z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania kwot, to zasadą jest, że świadczenie o nieoznaczonym terminie, jeżeli nie wynika ono z właściwości zobowiązania, powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Do zobowiązań bezterminowych należą świadczenia z czynu niedozwolonego, czyli błędu medycznego czy zakażenia. Gdy dłużnik opóźnia…
Przeczytaj więcej

Związek przyczynowy między błędem medycznym i zakażeniem u pacjenta, a leczeniem czy operacją w szpitalu

Wymaganie wyrządzenia szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności oznacza, że między powierzeniem czynności a działaniem lekarza czy pielęgniarki, w którego wyniku nastąpiła szkoda w postaci błędy medycznego czy zakażenia, powinien zachodzić związek przyczynowy, i to związane tego rodzaju, jaki w myśl obowiązujących zasad usprawiedliwia odpowiedzialność zobowiązanego do odszkodowania. Chodzi tu więc o związek w rozumieniu art.…
Przeczytaj więcej

Odpowiedzialność szpitala za wypłatę odszkodowania oraz błąd medyczny lekarza, pielęgniarki czy personelu medycznego

Zgodnie z art. 430 k.c., kto na własny rachunek powierza wykonywanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Przesłankami odpowiedzialności na podstawie wyżej powołanych przepisów są: - wyrządzenie szkody…
Przeczytaj więcej

Odszkodowanie i odpowiedzialność pielęgniarki za błąd medyczny oraz zakażenie pacjenta

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r., wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1)  rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2)  rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3)  planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie…
Przeczytaj więcej