Monthly Archives: Kwiecień 2017

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny czy osoby najbliższej

Truizmem jest stwierdzenie, że śmierć osoby bliskiej jest jednym najcięższych doświadczeń i powodować może ogromne cierpienia. Krzywda w postaci cierpień psychicznych w wyniku śmierci osoby najbliższej, bez względu na poziom wrażliwości poszczególnych poszkodowanych, jest oczywista i nie szczególnego wymaga dowodu. Przez osoby najbliższe rozumiemy: ojca, matkę, babcie, dziadka, córkę, syna, wnuka, wnuczkę, teścia, teściową, żonę…
Przeczytaj więcej

Wypadek klienta w sklepie, a odszkodowanie

Powód poślizgnęła się na nie sprzątniętych z podłogi winogronach i wywróciła się, co spowodowało rozstrój zdrowia w postaci złamania kości podudzia lewego, stłuczenia barku prawego oraz stłuczenia obu stawów kolanowych. Upadając, powódka chwyciła się skrzynki z owocami, z której osypały się pozostające w niej owoce. Do poszkodowanej podeszli pracownicy sklepu, aby udzielić jej pomocy. Powódka…
Przeczytaj więcej

Zakażenie, zarażenie pacjenta gronkowcem w szpitalu, a odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent uległ wypadkowi skutkującemu złamaniem nogi. W pozwanym szpitalu przeprowadzono zabieg stabilizujący nogę płytą z wkrętami. Ból nogi nie ustępował, lecz się nasilał i powód zgłaszał się na badania kontrolne do poradni pozwanego szpitala. Rana zaczęła ropieć i wystawała z niej płyta stabilizująca.  Powód przeszedł kolejną operację, a następnie, po badaniach mikrobiologicznych, stwierdzono u niego…
Przeczytaj więcej

Wina organizacyjna szpitala i lekarza, a błąd medyczny

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej jest ukształtowana na zasadzie winy. Oznacza to, że Szpital ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek zawinionego działania lub zaniechania zarówno swojego (tzw. wina organizacyjna), jak i zatrudnionego w nim personelu (tzw. wina zastępcza). Wina organizacyjna występuje, gdy pacjent doznał szkody na skutek niewłaściwej organizacji lub…
Przeczytaj więcej

Wycięcie tarczycy i porażenie fałdu głosowego, a niepouczenie o konsekwencjach operacji

W sprawie poniższej, pacjentka poddała się zabiegowi operacyjnemu wycięcia tarczycy. Po kilku miesiącach ze względu na uciążliwą chrypkę zdiagnozowano u powódki porażenie lewego fałdu głosowego (porażenie struny głosowej), co jest rzadkim powikłaniem po operacji usunięcia tarczycy. Jak ustalił sąd, chirurdzy operujący powódkę mieli bezpośredni wpływ na powstanie tego powikłania, jak również mieli sposobność, aby temu…
Przeczytaj więcej

Niedotlenienie dziecka przy porodzie, a odszkodowanie za błąd medyczny

Wadliwe i nieprawidłowe postępowanie lekarzy w ocenie stanu płodu i opóźnienie porodu, powodujące niedotlenienie dziecka, skutkujące ciężkim kalectwem i nieuleczalną chorobą, jest błędem w sztuce lekarskiej. Błędem w sztuce lekarskiej jest kontynuowanie porodu siłami natury mimo istniejących od pewnego momentu bezwzględnych wskazań do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia. W naszej sprawie Sąd Apelacyjny uznał, że „kontynuowano…
Przeczytaj więcej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie nogi

J. Ś. poślizgnął się na oblodzonej powierzchni parkingu, doznając złamania goleni nogi lewej z przemieszczeniem. W czasie pobytu w szpitalu wykonano u niego zamkniętą repozycję złamania goleni lewej oraz zastosowano unieruchomienie gipsowe na okres 6 tygodni. Następnie przeszedł dwie operacje: dynamizację zespolenia śródszpikowego złamania goleni lewej oraz artroskopię kolana, plastykę MM, shaving ognisk chondromolacji. Po…
Przeczytaj więcej

Nieważność zgody pacjenta na operacje czy zabieg przez lekarza w szpitalu

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych np. przez przyjęte leki. Podkreślić jednak wypada, że stan wyłączający świadomość to - najogólniej rzecz…
Przeczytaj więcej