Monthly Archives: Listopad 2016

Sporządzenie i wydanie leku przez aptekę

Leki recepturowe i leki apteczne sporządzane są w aptece na podstawie: 1) leki recepturowe: a) recepty lekarskiej, b) odpisu recepty lekarskiej; 2) leki apteczne - przepisu przygotowania zawartego w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Produkty homeopatyczne sporządzane są w aptece na podstawie: 1) recepty lekarskiej; 2) procedury homeopatycznej opisanej w…
Przeczytaj więcej

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu i sprzedaży

Definicja pojęć: 1) producent - przedsiębiorcę, który wytwarza i wprowadza kosmetyk do obrotu albo który wprowadza kosmetyk do obrotu, a także jego przedstawiciela oraz każdą osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie lub dołączając do niego swoją firmę, znak towarowy lub inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się także importera; 2) wprowadzenie do obrotu…
Przeczytaj więcej